کنش_تأملی

ویدیو: تدریس اخلاق‌محور ‌مبتنی بر فناوری آموزشی

۱۴۰۰/۳/۲ ،۱۰:۴۷:۲۵ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی: 155 مدرس: دکتر رامسیس افتخاری مقدم معرفی وبینار: تدریس اخلاق‌محور، جزء جدایی‌ناپذیر هنر معلمی است که در آن وظایف معلمان بر اساس صلاحیت‌های اخلاقی مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در هنر تدریس، ترکیب ملاحظات حرفه‌ای و مهارت‌هایی که فرایند یاددهی- یادگیری را تسهیل می‌کند، مهم‌ترین مهارت اخلاقی معلمان شمرده می‌شود. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: تدریس اخلاق‌محور ‌مبتنی بر فناوری آموزشی۱۴۰۰/۳/۲ ،۱۰:۴۷:۲۵ +۰۰:۰۰

ویدیو: فرسودگی شغلی معلمان در بحران کرونا

۱۴۰۰/۲/۴ ،۱۴:۰۱:۲۹ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 157 مدرس: دکتر فریبا زرانی معرفی وبینار: چقدر مهارت مدیریت استرس‌های شغلی خود را داریم؟ همه معلمان در فرایند آموزش الکترونیکی چالش‌هایی را تجربه می‌کنند. تعدد و تداوم این چالش‌ها، گاه وضعیتی فشارزا را ایجاد می‌کند. با آگاهی از پیامدهای این وضعیت و شیوه‌های پیشگیری از آن می‌توان عوارض جسمانی و روان‌شناختی ناشی از آن را کنترل کرد. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه ش

ویدیو: فرسودگی شغلی معلمان در بحران کرونا۱۴۰۰/۲/۴ ،۱۴:۰۱:۲۹ +۰۰:۰۰

ویدیو: مدیریت خود و بالندگی معلمان

۱۴۰۰/۲/۴ ،۱۴:۰۱:۲۶ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 156 مدرس: دکتر محمد حسن پرداختچی معرفی وبینار: مدیریت خود، زیربنای موفقیت در زندگی شخصی و سازمانی است. مدیریت خود به معنای آگاهی از توانایی‌های خویش و استفاده بهینه از آن‌ها و در نتیجه بالندگی شخصی است که در این وبینار در زمینهٔ کار معلمی مورد بحث قرار می‌گیرد. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: مدیریت خود و بالندگی معلمان۱۴۰۰/۲/۴ ،۱۴:۰۱:۲۶ +۰۰:۰۰

ویدیو: همدلی و درک متقابل در آموزش الکترونیکی

۱۳۹۹/۱۲/۵ ،۲۳:۴۲:۴۱ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 144 مدرس: دکتر حسين پورشهريار كلشتری معرفی وبینار: تغییر فضای آموزشی به فضای مجازی، چالش‌های جدیدی را برای همۀ اعضای درگیر درفرایند آموزش به‌وجود آورده است. در این وبینار به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای ترمیم رابطۀ معلم-دانش‌آموز، معلمان با هم و معلم-اولیای دانش‌آموز می‌پردازیم. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: همدلی و درک متقابل در آموزش الکترونیکی۱۳۹۹/۱۲/۵ ،۲۳:۴۲:۴۱ +۰۰:۰۰

ویدیو: یادگیری از شکست؛ چگونه از تجربیات ناموفق آموزش الکترونیکی بیاموزیم؟

۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ،۲۰:۴۶:۲۸ +۰۰:۰۰

رویداد: 161، وبینار: 128. برگزار کننده: طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی مدرس: دکتر زهره زین‌الدینی معرفی وبینار: همهٔ ما انسان‌ها در معرض ارتکاب خطاها و شکست‌های احتمالی ناشی از این خطاها هستیم. اما دانش و تجربه‌ای که به واسطهٔ این اشتباهات کسب می‌‌کنیم می‌تواند پایه و اساس یادگیری پایداری را شکل دهد که مانع از بروز دوبارهٔ آن خطا و تکرار شکست‌های بزرگ‌تر شود. اما چگونه می‌توانیم از شکست‌های خود بیاموزیم؟

ویدیو: یادگیری از شکست؛ چگونه از تجربیات ناموفق آموزش الکترونیکی بیاموزیم؟۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ،۲۰:۴۶:۲۸ +۰۰:۰۰