ویدیو: غنا بخشیدن به اوقات خود با شنوتو (بزرگترین کتابخانه صوتی فارسی)

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۵:۳۷ +۰۰:۰۰

در این فیلم کوتاه آموزشی از طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به معرفی سایت شنوتو به عنوان بزرگترین کتابخانه صوتی فارسی در ایران پرداخته شده است.