مشارکت_حرفه‌ای

ویدیو: فرسودگی شغلی معلمان در بحران کرونا

۱۴۰۰/۲/۴ ،۱۴:۰۱:۲۹ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 157 مدرس: دکتر فریبا زرانی معرفی وبینار: چقدر مهارت مدیریت استرس‌های شغلی خود را داریم؟ همه معلمان در فرایند آموزش الکترونیکی چالش‌هایی را تجربه می‌کنند. تعدد و تداوم این چالش‌ها، گاه وضعیتی فشارزا را ایجاد می‌کند. با آگاهی از پیامدهای این وضعیت و شیوه‌های پیشگیری از آن می‌توان عوارض جسمانی و روان‌شناختی ناشی از آن را کنترل کرد. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه ش

ویدیو: فرسودگی شغلی معلمان در بحران کرونا۱۴۰۰/۲/۴ ،۱۴:۰۱:۲۹ +۰۰:۰۰

ویدیو: مدیریت خود و بالندگی معلمان

۱۴۰۰/۲/۴ ،۱۴:۰۱:۲۶ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 156 مدرس: دکتر محمد حسن پرداختچی معرفی وبینار: مدیریت خود، زیربنای موفقیت در زندگی شخصی و سازمانی است. مدیریت خود به معنای آگاهی از توانایی‌های خویش و استفاده بهینه از آن‌ها و در نتیجه بالندگی شخصی است که در این وبینار در زمینهٔ کار معلمی مورد بحث قرار می‌گیرد. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: مدیریت خود و بالندگی معلمان۱۴۰۰/۲/۴ ،۱۴:۰۱:۲۶ +۰۰:۰۰

ویدیو: ارتباطات سازمانی مؤثر، کلیدی برای حل مشکلات معلمان

۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ،۱۳:۴۵:۲۰ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 148 مدرس: دکتر اباصلت خراسانی معرفی وبینار: با توجه به اینکه ارتباطات سازمانی، نقش کلیدی در عملکرد اثربخش سازمان‌ها داشته و عامل مهمی در موفقیت آن‌هاست، در این وبینار در خصوص ایجاد ارتباطات سازمانی مؤثر و کارآمد در دستگاه آموزش و پرورش که تمامی ذی‌نفعان را دربرگیرد، بحث می‌گردد. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: ارتباطات سازمانی مؤثر، کلیدی برای حل مشکلات معلمان۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ،۱۳:۴۵:۲۰ +۰۰:۰۰

ویدیو: همه‌گیری کووید-۱۹ و آموزش مجازی

۱۳۹۹/۱۲/۹ ،۲۲:۵۱:۲۳ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 147 مدرس: دکتر زهرا گویا معرفی وبینار: موضوع اصلی این وبینار، طرح این مسئله است که به موازات تهدیدهایی که کرونا برای آموزش‌های مدرسه‌ای و دانشگاهی ایجاد کرده است، فرصتی تاریخ‌ساز نیز فراهم کرده است تا از آموزش مجازی، به عنوان شتاب‌دهنده‌ای قوی برای تغییر تصور نسبت به آموزش و یادگیری استفاده شود. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: همه‌گیری کووید-۱۹ و آموزش مجازی۱۳۹۹/۱۲/۹ ،۲۲:۵۱:۲۳ +۰۰:۰۰

ویدیو: همدلی و درک متقابل در آموزش الکترونیکی

۱۳۹۹/۱۲/۵ ،۲۳:۴۲:۴۱ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 144 مدرس: دکتر حسين پورشهريار كلشتری معرفی وبینار: تغییر فضای آموزشی به فضای مجازی، چالش‌های جدیدی را برای همۀ اعضای درگیر درفرایند آموزش به‌وجود آورده است. در این وبینار به بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای ترمیم رابطۀ معلم-دانش‌آموز، معلمان با هم و معلم-اولیای دانش‌آموز می‌پردازیم. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: همدلی و درک متقابل در آموزش الکترونیکی۱۳۹۹/۱۲/۵ ،۲۳:۴۲:۴۱ +۰۰:۰۰