طرح_ملی_مربیگری_یادگیری

ویدیو: اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و آموزش مجازی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۵۰ +۰۰:۰۰

در سومین کلینیک روان‌شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و آموزش مجازی پرداخته شده است.

ویدیو: اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و آموزش مجازی۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۵۰ +۰۰:۰۰

ویدیو: خود تنظیمی دانش‌آموزان در فضای مجازی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۴۷ +۰۰:۰۰

در دومین کلینیک روان‌شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع خود تنظیمی دانش‌آموزان در فضای مجازی پرداخته شده است.

ویدیو: خود تنظیمی دانش‌آموزان در فضای مجازی۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۴۷ +۰۰:۰۰

ویدیو: مشکلات هویتی دانش آموزان و آموزش مجازی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۴۴ +۰۰:۰۰

در اولین کلینیک روان شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع مشکلات هویتی دانش آموزان و آموزش مجازی پرداخته شده است.

ویدیو: مشکلات هویتی دانش آموزان و آموزش مجازی۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۴۴ +۰۰:۰۰

ویدیو: بازی‌وارسازی مفاهیم ریاضی جهت تدریس اثربخش

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۲۳ +۰۰:۰۰

در هفتاد و سومین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به چگونگی بازی‌وارسازی مفاهیم ریاضی جهت تدریس اثربخش پرداخته شده است. بازی‌وارسازی مفاهیم ریاضی به معنای بهره‌مندی از عناصر بازی در آموزش آن است. ابزارهای تعاملی، کاغذی و کاربرگی، دست‌سازه و دست‌ورزی‌های ریاضی، مثال‌هایی در این باره هستند که در این وبینار مورد بحث قرار خواهند گرفت. ضمن اینکه سایت‌های منطبق با کتب درسی نیز معرفی می‌شود.

ویدیو: بازی‌وارسازی مفاهیم ریاضی جهت تدریس اثربخش۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۲۳ +۰۰:۰۰

ویدیو: طراحی عکس نوشته‌های حرفه‌ای با اهداف آموزشی در اپلیکیشن Matnnegar

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۲۰ +۰۰:۰۰

در هفتاد و چهارمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به چگونگی طراحی عکس نوشته‌های حرفه‌ای با اهداف آموزشی در اپلیکیشن Matnnegar پرداخته شده است. تولید محتوا یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که معلمان بویژه در شرایط کنونی نیاز دارند. از آن جایی که تلفن همراه همواره در دسترس افراد است امکان ایجاد تولید محتوا در هر زمان و مکانی را فراهم می‌کند. در این وبینار تولید محتوای تصویری به وسیله تلفن همراه آموزش داده می‌شود.

ویدیو: طراحی عکس نوشته‌های حرفه‌ای با اهداف آموزشی در اپلیکیشن Matnnegar۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۲۰ +۰۰:۰۰