راهنمایی

ویدیو: چگونگی کنترل از راه دور کامپیوتر یا گوشی هوشمند با نرم افزار AnyDesk

۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ،۰۶:۵۰:۰۱ +۰۰:۰۰

در چهل و دومین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به چگونگی کنترل از راه دور کامپیوتر یا گوشی هوشمند برای پشتیبانی فنی با نرم افزار AnyDesk پرداخته شده است. نرم افزار انی.دسك یك ابزار كاربردی است كه امكان كنترل كامپیوتر و یا گوشی هوشمند دیگران را به صورت از راه دور فراهم آورده است. از این طریق میتوان خدمات پشتیبانی به دانش آموزان و همكاران ارائه كرد تا مشكلات نرم افزاری آن ها برطرف شود. در این وبینار به ظرفیتهای این نرم افزار اشاره شده است.

ویدیو: چگونگی کنترل از راه دور کامپیوتر یا گوشی هوشمند با نرم افزار AnyDesk۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ،۰۶:۵۰:۰۱ +۰۰:۰۰

ویدیو: رفتارهای دشوار یادگیرندگان و یاددهندگان در آموزش الکترونیکی

۱۳۹۹/۱۱/۵ ،۲۱:۵۹:۱۶ +۰۰:۰۰

رویداد: 157، وبینار: 124. مدرس: دکتر مرتضی رضائی‌زاده برگزار کننده: طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی معرفی وبینار: در این وبینار رفتارهای دشواری که افراد در فرایند آموزش مجازی از خودشان نشان می‌دهند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. این رفتارها، تنها به یادگیرندگان اختصاص ندارد و گاهی یاددهندگان بیشتر به این رفتارها مرتکب می‌شوند. شرکت‌کنندگان در حین وبینار این فرصت را خواهند داشت تا با استفاده از ابزار خودارزیابی آنلاین، میزان ابتلای خودشان به هر کدام از این رفتارها را بسنجند.

ویدیو: رفتارهای دشوار یادگیرندگان و یاددهندگان در آموزش الکترونیکی۱۳۹۹/۱۱/۵ ،۲۱:۵۹:۱۶ +۰۰:۰۰

ویدیو: مشکلات هویتی دانش آموزان و آموزش مجازی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۴۴ +۰۰:۰۰

در اولین کلینیک روان شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع مشکلات هویتی دانش آموزان و آموزش مجازی پرداخته شده است.

ویدیو: مشکلات هویتی دانش آموزان و آموزش مجازی۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۴۴ +۰۰:۰۰

ویدیو: معلم در جایگاه الگوی نقش: منبع تغییر دانش‌آموزان به سوی ویژگی‌های خوب یا بد؟

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۴:۳۸ +۰۰:۰۰

در نود و چهارمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به مبحث معلم به عنوان الگوی نقش پرداخته شده است. «الگوی نقش» یکی از روش‌های بسیار موثر در تغییر دانش، مهارت، رفتار و بینش افراد است که به عنوان ابزاری تاثیرگذار، در دست معلمان و مربیان است. در این وبینار به بحث درباره معلم در جایگاه الگوی نقش به عنوان منبعی برای تغییر دانش‌آموزان به سوی ویژگی‌های خوب یا بد می‌پردازیم.

ویدیو: معلم در جایگاه الگوی نقش: منبع تغییر دانش‌آموزان به سوی ویژگی‌های خوب یا بد؟۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۴:۳۸ +۰۰:۰۰

ویدیو: والدین و مسائل آموزش مجازی فرزندان

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۴:۳۳ +۰۰:۰۰

در چهارمین کلینیک روان شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع والدین و مسائل آموزش مجازی فرزندان پرداخته شده است.

ویدیو: والدین و مسائل آموزش مجازی فرزندان۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۴:۳۳ +۰۰:۰۰