توسعه_مداوم_حرفه‌ای

ویدیو: همه‌گیری کووید-۱۹ و آموزش مجازی

۱۳۹۹/۱۲/۹ ،۲۲:۵۱:۲۳ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 147 مدرس: دکتر زهرا گویا معرفی وبینار: موضوع اصلی این وبینار، طرح این مسئله است که به موازات تهدیدهایی که کرونا برای آموزش‌های مدرسه‌ای و دانشگاهی ایجاد کرده است، فرصتی تاریخ‌ساز نیز فراهم کرده است تا از آموزش مجازی، به عنوان شتاب‌دهنده‌ای قوی برای تغییر تصور نسبت به آموزش و یادگیری استفاده شود. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: همه‌گیری کووید-۱۹ و آموزش مجازی۱۳۹۹/۱۲/۹ ،۲۲:۵۱:۲۳ +۰۰:۰۰

ویدیو: طراحی مسیر زندگی

۱۳۹۹/۱۲/۳ ،۲۲:۰۰:۴۵ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 143 مدرس: دکتر محمدعلی اسماعیل‌زاده اصل معرفی وبینار: انتخاب‌ها و تصمیم‌های مختلف ما، مسیر زندگی‌مان را شکل می‌دهد. مسیر یادگیری و تحصیل، مسیر شغلی، مسیر زندگی خانوادگی، مسیر فعالیت‌های اجتماعی و سایر مسیرهای زندگی، سطحی از «رضایت زندگی» را برایمان ایجاد می‌کند. در این وبینار به ساختارهایی برای طراحی مسیر زندگی می‌پردازیم که به رضایتمندی بالاتری دست بیابیم. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم ت

ویدیو: طراحی مسیر زندگی۱۳۹۹/۱۲/۳ ،۲۲:۰۰:۴۵ +۰۰:۰۰

ویدیو: فناوری‌دوستی در آموزش الکترونیکی

۱۳۹۹/۱۲/۲ ،۱۱:۵۰:۳۴ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 140 مدرس: دکتر فاطمه جعفرخانی معرفی وبینار: در شرایط کنونی فرصتی فراهم آمده تا بیشتر از فناوری برای آموزش و یادگیری استفاده کنیم. اما برای اجرای موفق این امر به اطلاعات مکملی نیاز است تا آشتی ما با فناوری و روش‌های نوین آموزشی بهتر انجام پذیرد. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: فناوری‌دوستی در آموزش الکترونیکی۱۳۹۹/۱۲/۲ ،۱۱:۵۰:۳۴ +۰۰:۰۰

ویدیو: تفکر سیستمی در مدرسه

۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ،۱۷:۴۵:۰۶ +۰۰:۰۰

رویداد: 166، وبینار، 133. برگزار کننده: طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی مدرس: محمد‌علی اسماعیل‌زاده اصل معرفی وبینار: تفکر سیستمی نشان می‌دهد چگونه تصمیم‌های ما بر عملکرد کلاس درس، مدرسه و نظام آموزشی اثر می‌گذارد. اغلب همان کارهایی که برای رفع مشکلات امروز انجام می‌دهیم، منشاء مشکلات آینده می‌شوند و از اقداماتی که می‌توانند اثرات بزرگی داشته باشند، صرفنظر می‌شود. در این وبینار ضمن مرور مبانی تفکر سیستمی، بعضی ساختارهای متداول مشکلات‌زا و راه حل‌هایی برای آنها ارائه می‌شود.

ویدیو: تفکر سیستمی در مدرسه۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ،۱۷:۴۵:۰۶ +۰۰:۰۰

ویدیو: آموزش بهینه در بستر مجازی، ویژهٔ مدیران و معاونان مدارس

۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ،۲۳:۴۹:۴۹ +۰۰:۰۰

رویداد: 162،وبینار: 129. برگزار کننده: طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی مدرس: دکتر کامران جلیلیان معرفی وبینار: آموزش، پژوهش و پرورش از ارکان مهمی هستند که دانش‌آموزان را در بُعد علمی و اجتماعی رشد می‌دهد. مدیران مدارس می‌بایست در بستر مجازی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های بهینه‌ای اتخاذ کنند تا نواقص برخی موارد در مقایسه با شرایط حضوری را جبران کنند.

ویدیو: آموزش بهینه در بستر مجازی، ویژهٔ مدیران و معاونان مدارس۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ،۲۳:۴۹:۴۹ +۰۰:۰۰