تجزیه_تحلیل_شواهد

ویدیو: تجزیه و تحلیل آزمون‌های معلم-ساخته

۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ،۰۶:۵۲:۲۲ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 150 مدرس: مهران مکرمی معرفی وبینار: آزمون‌های معلم-ساخته می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در مورد وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش‌آموزان در اختیار ما قرار دهند. در این وبینار به چگونگی تحلیل آزمون‌های کلاسی به روشی ساده و کاربردی می‌پردازیم. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: تجزیه و تحلیل آزمون‌های معلم-ساخته۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ،۰۶:۵۲:۲۲ +۰۰:۰۰

ویدیو: کارپوشه الکترونیکی و چگونگی طراحی آن

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۰۷:۳۶ +۰۰:۰۰

در بیست و نهمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به آزمون های سنتی به طور خلاصه اشاره شده است. در ادامه به عنوان روش سنجش جایگزین، آزمون عملکردی، سنجش کارپوشه ای، همتا سنجی و خود ارزیابی و مقایسه روش های سنتی و جایگزین، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، به هر یک از روش های سنجش یادگیری با توجه به رویکردهای آموزشی اشاره شده است.

ویدیو: کارپوشه الکترونیکی و چگونگی طراحی آن۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۰۷:۳۶ +۰۰:۰۰