ارزیابی

ویدیو: ارزشیابی اثربخش در آموزش‌های الکترونیکی

۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ،۱۷:۴۲:۲۸ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 153 مدرس: دکتر محسن باقری معرفی وبینار: آموزش الکترونیکی مستلزم تغییر در نوع نگاه به فرایند یاددهی-یادگیری و به‌کارگیری روش‌های تدریس و ارزشیابی متناسب با آن می‌باشد. در این وبینار درباره ارزشیابی اثربخش آموزش‌های الکترونیکی و پیش‌فرض‌های آن، مباحثی ارائه خواهدشد. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: ارزشیابی اثربخش در آموزش‌های الکترونیکی۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ،۱۷:۴۲:۲۸ +۰۰:۰۰

ویدیو: تجزیه و تحلیل آزمون‌های معلم-ساخته

۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ،۰۶:۵۲:۲۲ +۰۰:۰۰

مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی» وبینار آموزشی 150 مدرس: مهران مکرمی معرفی وبینار: آزمون‌های معلم-ساخته می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در مورد وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش‌آموزان در اختیار ما قرار دهند. در این وبینار به چگونگی تحلیل آزمون‌های کلاسی به روشی ساده و کاربردی می‌پردازیم. مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیو: تجزیه و تحلیل آزمون‌های معلم-ساخته۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ،۰۶:۵۲:۲۲ +۰۰:۰۰

ویدیو: معرفی و مقایسه انواع نرم‌افزارهای آزمون‌ساز

۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ،۰۵:۴۷:۴۹ +۰۰:۰۰

در چهل و یکمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به معرفی و مقایسه انواع نرم‌افزارهای آزمون‌ساز اشاره شده است.آزمون يكي از بخش هاي اصلي برنامه درسي است كه در حالت مجازي، اصول و ابزارهاي خاص خود را دارد. در اين وبينار، ضمن معرفي و مقايسه انواع نرم افزارهاي آزمون ساز، نكات قابل توجه براي ساخت آزمون آنلاين نیز ارائه شده است.

ویدیو: معرفی و مقایسه انواع نرم‌افزارهای آزمون‌ساز۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ،۰۵:۴۷:۴۹ +۰۰:۰۰

ویدیو: کاربرد فناوری‌ها در حصول اهداف شناختی بلوم در کلاس‌های مجازی

۱۳۹۹/۱۱/۴ ،۰۸:۰۱:۳۴ +۰۰:۰۰

در صد و بیست و یکمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع کاربرد فناوری‌ها در حصول اهداف شناختی بلوم در کلاس‌های مجازی پرداخته شده است. در این وبینار فناوری‌های مرتبط با هر یک از طبقات شش‌گانهٔ اهداف شناختی بلوم معرفی می‌شوند تا مدرسان بتوانند تجربیات یادگیری متنوع‌تر و مؤثرتری را برای یادگیرندگان طراحی کنند

ویدیو: کاربرد فناوری‌ها در حصول اهداف شناختی بلوم در کلاس‌های مجازی۱۳۹۹/۱۱/۴ ،۰۸:۰۱:۳۴ +۰۰:۰۰

ویدیو: ارزشیابی غیرهمزمان دانش‌آموزان به سبک ویدئوهای تعاملیِ Edpuzzle

۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ،۰۷:۳۷:۳۹ +۰۰:۰۰

در هفتاد و هشتمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع ارزشیابی غیرهمزمان دانش‌آموزان به سبک ویدئوهای تعاملیِ Edpuzzle پرداخته شده است. امروزه آموزش آنلاین بستر مفیدی را برای افزایش خلاقیت و تفکر انتقادی برای معلمان و دانش‌آموزان ایجاد کرده‌است. نرم‌افزار Edpuzzle از جمله ابزارهایی است که به دلیل خصوصیات چند وجهی‌اش از جمله شخصی‌سازی اطلاعات دانش‌آموزان، مکث در ارائه ویدئو و دریافت نظرات شفاهی، انتقال صدا و ارائه تصاویر، امکان آموزش مفیدتر و ارزشیابی غیرهمزمان را ایجاد می‌کند که از آن د

ویدیو: ارزشیابی غیرهمزمان دانش‌آموزان به سبک ویدئوهای تعاملیِ Edpuzzle۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ،۰۷:۳۷:۳۹ +۰۰:۰۰