آموزش_مجازی

ویدیو: اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و آموزش مجازی

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۵۰ +۰۰:۰۰

در سومین کلینیک روان‌شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و آموزش مجازی پرداخته شده است.

ویدیو: اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و آموزش مجازی۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۷:۵۰ +۰۰:۰۰

ویدیو: والدین و مسائل آموزش مجازی فرزندان

۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۴:۳۳ +۰۰:۰۰

در چهارمین کلینیک روان شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع والدین و مسائل آموزش مجازی فرزندان پرداخته شده است.

ویدیو: والدین و مسائل آموزش مجازی فرزندان۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ،۰۶:۲۴:۳۳ +۰۰:۰۰