مدرس: دکتر فاطمه حسین مردی
معرفی وبینار: معلم‌ها علاوه بر آن که در رشته علمی که تدریس می‌کنند، نیاز به دانش و تخصص دارند، لازم است پداگوژی (علم آموزش) و تکنولوژی‌های مناسب استفاده در کلاس درس را نیز بشناسند. تلفیق دانش محتوایی، پداگوژی و فناوری در مفهومی به نام TPACK جمع‌بندی شده است. در این وبینار به معرفی TPACK و ارائۀ مثال‌هایی کاربردی از تلفیق این سه مهارت معلمی پرداخته می‌شود.