در چهل و دومین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به چگونگی کنترل از راه دور کامپیوتر یا گوشی هوشمند برای پشتیبانی فنی با نرم افزار AnyDesk پرداخته شده است. نرم افزار انی.دسک یک ابزار کاربردی است که امکان کنترل کامپیوتر و یا گوشی هوشمند دیگران را به صورت از راه دور فراهم آورده است. از این طریق میتوان خدمات پشتیبانی به دانش آموزان و همکاران ارائه کرد تا مشکلات نرم افزاری آن ها برطرف شود. در این وبینار به ظرفیتهای این نرم افزار اشاره شده است.