در چهل و هشتمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به معرفی موتورهای کاوش و پایگاه داده، چگونگی دستیابی به کتب و منابع آموزشی رایگان، چگونگی پرسش از متخصصین، و بهره مندی از قدرت رسانه ای اجتماعی، از جمله ارائه شده است.