در این وبینار می آموزید که چگونه با حداقل امکانات، یک آزمون آنلاین بسازید. مهم تر اینکه، چگونه ارزیابی استانداردی از آموخته های دانش آموزان خود داشته باشید.