مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی 147
مدرس: دکتر زهرا گویا
معرفی وبینار: موضوع اصلی این وبینار، طرح این مسئله است که به موازات تهدیدهایی که کرونا برای آموزش‌های مدرسه‌ای و دانشگاهی ایجاد کرده است، فرصتی تاریخ‌ساز نیز فراهم کرده است تا از آموزش مجازی، به عنوان شتاب‌دهنده‌ای قوی برای تغییر تصور نسبت به آموزش و یادگیری استفاده شود.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی