در صد و ششمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به چگونگی به‌روز کردن نگرش پرداخته شده است. نگرش، موضوع مهمی است که در تمامی ابعاد زندگی از جمله در روابط بین فردی، روابط شغلی، آرامش و رضایت در زندگی شخصی موثر است. لازم است معلمان به عنوان عناصر اصلی در تربیت نسل آینده، نگرش خود را به‌روزرسانی کنند و نگرشی صحیح و رشدیافته را به دانش‌آموزان منتقل کنند. در این وبینار دو نظریه درخصوص نگرش مطرح می‌شود و روش‌هایی برای تغییر نگرش در خود و اطرافیان ارائه می‌گردد‌.