در هشتاد و یکمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به نحوه برگزاری روش تدریس مبتنی بر طوفان فکری در محیط های آن­لاین پرداخته شده است. از آنجایی که حل مسئله یکی از شایستگی‌هایی است که یادگیرندگان در تمامی مقاطع تحصیلی باید به آن مجهز باشند، روش طوفان فکری می‌تواند به عنوان تکنیکی که منجر به خلاقیت و در نهایت حل مسأله می‌شود بسیار موثر باشد. در این وبینار به طوفان فکری به عنوان یک روش تدریس پرداخته می‌شود.