در صد و هفتمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع مودل؛ جادویی در آموزش الکترونیکی پرداخته شده است. راه‌ها و ابزارهای متفاوتی برای آموزش الکترونیکی وجود دارد. می‌توان گفت سامانه مدیریت یادگیری «مودل» ابزاری است برای پاسخ به همه آنچه که یک معلم، استاد دانشگاه، یک آموزشگاه و … برای آموزش الکترونیکی نیاز دارند. در این وبینار مودل را بهتر می‌شناسیم و قابلیت‌های آن برای استفاده در آموزش الکترونیک را مرور می‌کنیم.