در نود و پنجمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع معلم-کارآفرین آنلاین پرداخته شده است. معلم-کارآفرینی آنلاین، رویکردی نو برای اجرا و انتشار نوآوری‌های آموزشی به کمک ابزارهای دیجیتال است که به دست معلمان انجام می‌شود. در این وبینار قصد داریم کمی بیشتر با آنان آشنا شویم.