در نود و چهارمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به مبحث معلم به عنوان الگوی نقش پرداخته شده است. «الگوی نقش» یکی از روش‌های بسیار موثر در تغییر دانش، مهارت، رفتار و بینش افراد است که به عنوان ابزاری تاثیرگذار، در دست معلمان و مربیان است. در این وبینار به بحث درباره معلم در جایگاه الگوی نقش به عنوان منبعی برای تغییر دانش‌آموزان به سوی ویژگی‌های خوب یا بد می‌پردازیم.