در صد و هشتمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به ارائه شایستگی‌های دیجیتال معلمان پرداخته شده است. اقتضائات معلمی در فضای مجازی، متفاوت از کلاس حضوری است. برای استفاده از تکنولوژی در فرایند آموزش نیاز داریم توانمندی‌های خاص و متفاوتی داشته باشیم. در این وبینار به بررسی 22 شایستگی یک معلم برای آموزش در فضای مجازی پرداخته می‌شود.