در چهل و یکمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به معرفی و مقایسه انواع نرم‌افزارهای آزمون‌ساز اشاره شده است.آزمون یکی از بخش های اصلی برنامه درسی است که در حالت مجازی، اصول و ابزارهای خاص خود را دارد. در این وبینار، ضمن معرفی و مقایسه انواع نرم افزارهای آزمون ساز، نکات قابل توجه برای ساخت آزمون آنلاین نیز ارائه شده است.