در این ویدئو کوتاه ابزار بسیار کاربردی Miro معرفی شده است. Miro برنامه ای برای رسم نقشه ذهنی، فلوچارت، تایم لاین و نیز سایتی برای برنامه ریزی کارهای تیمی و همچنین ابزاری برای استفاده به عنوان یک تخته آنلاین است.