در اولین کلینیک روان شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع مشکلات هویتی دانش آموزان و آموزش مجازی پرداخته شده است.