مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی 156
مدرس: دکتر محمد حسن پرداختچی
معرفی وبینار: مدیریت خود، زیربنای موفقیت در زندگی شخصی و سازمانی است. مدیریت خود به معنای آگاهی از توانایی‌های خویش و استفاده بهینه از آن‌ها و در نتیجه بالندگی شخصی است که در این وبینار در زمینهٔ کار معلمی مورد بحث قرار می‌گیرد.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی