در هشتاد و پنجمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به فنون اتصال به جان دانش‌آموزان از راه دور اشاره شده است. رابطه معلم و دانش آموز یکی از مولفه های مهم در پیشبرد اهداف آموزشی است که در آموزش مجازی با چالش هایی روبرو است. در این وبینار به راهکارهای عملی و خلاق برای برقراری رابطه با کودکان و نوجوانان در فضای مجازی پرداخته می‌شود.