مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
رویداد 171
مدرس: دکتر نسرین اصغرزاده
معرفی وبینار: در دنیای امروز فناوری‌های دیجیتال در اکثر حوزه‌های آموزش ورود داشته و تسهیلگر هستند. آیا فناوری‌های دیجیتال به آموزش و یادگیری زبان انگلیسی کمک می‌کنند؟ در این وبینار با این نرم‌افزارها آشنا می‌شوید.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی