مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی 145
مدرس: سعیده دباغیان
معرفی وبینار: تاکنون در پژوهش‌های بسیاری بر نقش یادگیری خودتنظیم‌شده در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان تاکید شده است. با توجه به گسترش آموزش‌های مجازی در این دوران و لزوم ارتقای مهارت خودتنظیمی، در این وبینار به بررسی راه‌های ارتقای این شایستگی از طریق فناوری‌های آموزشی خواهیم پرداخت.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی