مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی 140
مدرس: دکتر فاطمه جعفرخانی
معرفی وبینار: در شرایط کنونی فرصتی فراهم آمده تا بیشتر از فناوری برای آموزش و یادگیری استفاده کنیم. اما برای اجرای موفق این امر به اطلاعات مکملی نیاز است تا آشتی ما با فناوری و روش‌های نوین آموزشی بهتر انجام پذیرد.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی