مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی 157
مدرس: دکتر فریبا زرانی
معرفی وبینار: چقدر مهارت مدیریت استرس‌های شغلی خود را داریم؟ همه معلمان در فرایند آموزش الکترونیکی چالش‌هایی را تجربه می‌کنند. تعدد و تداوم این چالش‌ها، گاه وضعیتی فشارزا را ایجاد می‌کند. با آگاهی از پیامدهای این وضعیت و شیوه‌های پیشگیری از آن می‌توان عوارض جسمانی و روان‌شناختی ناشی از آن را کنترل کرد.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه ش