در این فیلم کوتاه آموزشی از طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به معرفی سایت شنوتو به عنوان بزرگترین کتابخانه صوتی فارسی در ایران پرداخته شده است.