در چهل و چهارمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به چگونگی طراحی فلش‌کارت‌های آموزشی با نرم‌افزار Canva پرداخته شده است. نرم افزار کانوا، یک ابزار طراحی گرافیکی برای تهیه محتوای آموزشی و تکالیف است. مهم تر آنکه، می توان فلش کارت های آموزشیِ دیجیتال و فیزیکی را از طریق کانوا طراحی نمود. فلش کارت ها در عین سادگی، ابزار فوق العاده ای برای یادگیری موضوعاتی از جمله فرمول های ریاضی، عناصر شیمی، و زبان انگلیسی هستند.