در صد و شانزدهمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری به معرفی صلاحیت‌های مورد نیاز معلمان در قرن بیست و یکم پرداخته شده است. صلاحیت‌های حرفه‌ای یعنی چه؟ معلمان قرن 21 چه صلاحیت‌های حرفه‌ای باید کسب کنند؟ این موضوعات در این وبینار مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد