رویداد: 157، وبینار: 124.
مدرس: دکتر مرتضی رضائی‌زاده
برگزار کننده: طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی
معرفی وبینار: در این وبینار رفتارهای دشواری که افراد در فرایند آموزش مجازی از خودشان نشان می‌دهند مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. این رفتارها، تنها به یادگیرندگان اختصاص ندارد و گاهی یاددهندگان بیشتر به این رفتارها مرتکب می‌شوند. شرکت‌کنندگان در حین وبینار این فرصت را خواهند داشت تا با استفاده از ابزار خودارزیابی آنلاین، میزان ابتلای خودشان به هر کدام از این رفتارها را بسنجند.