مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی 16
مدرس: هادی عمرانی
معرفی وبینار: در شانزدهمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به ارائه راهکارهای افزایش انگیزش یادگیرندگان در آموزش مجازی پرداخته شده است. به عنوان مقدمه ابتدا به رویکردهای آموزشی اشاره شده است که شامل رویکرد انتقالی، اکتشافی و فرایند محور می باشد. همچنین، نکاتی را که در مورد اعتماد، تکلیف، ارزشیابی و در فرایند یادگیری از سوی معلمان باید مورد توجه قرار گیرد، توضیح داده شده است.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آ