در نود و دومین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع «درس‌هایی از کرونا که برای آموزش مجازی می‌توان آموخت» پرداخته شده است. کرونا آموزش سنتی را با چالش‌های جدی روبرو کرد که پیش از آن سابقه نداشت. این چالش‌ها تاثیرات ماندگاری بر عرصه آموزش خواهد گذاشت که شاید برگشت ناپذیر باشد و ما را وارد دوره جدیدی کند. در این وبینار درس‌های آموختنی از کرونا را در زمینه یادگیری الکترونیک مورد بحث قرار می‌دهیم.