در چهل و سومین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به جست‌وجوی صحیح و اصولی در گوگل اشاره شده است. گوگل قدرتمندترین موتور جست و جو در دنیاست که با آموختن اصول و فنونِ جست و جوی صحیح، میتوان به نتایج بهتری دست یافت. از این طریق میتوان ضمن صرفه جویی در زمان، نتایج دقیق تر و مرتبط تری را بدست آورد. در این وبینار به بخشی از اصول و مهارتهای استفاده از این موتور جستجو پرداخته شده است.