در اولین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی، به توضیح پنج اصل یادگیری همیارانه (cooperative learning) پرداخته شد. همچنین، تکنیک‌های یادگیری همیارانه دیجیتال و فناوری‌هایی که این تکنیک‌ها از طریق آنها قابل اجراست معرفی شد.