در سی و نهمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به چگونگی تولید قصه دیجیتال با استفاده از نرم افزار Plotagon پرداخته شده است. قصه گویی دیجیتال یک ابزار اثربخش برای آموزش و یادگیری است. بگونه ای که دانش آموزان می توانند درک خود را از هر موضوعی بصورت داستان نشان دهند. برای معلمان نیز یک روش تدریس پویا خواهد بود؛ بدین صورت که با تصاویر متحرک و خلق شخصیت ها، می توان محتوای آموزشی را جذاب و تعاملی نمود.