رویداد: 166، وبینار، 133.
برگزار کننده: طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی
مدرس: محمد‌علی اسماعیل‌زاده اصل
معرفی وبینار: تفکر سیستمی نشان می‌دهد چگونه تصمیم‌های ما بر عملکرد کلاس درس، مدرسه و نظام آموزشی اثر می‌گذارد. اغلب همان کارهایی که برای رفع مشکلات امروز انجام می‌دهیم، منشاء مشکلات آینده می‌شوند و از اقداماتی که می‌توانند اثرات بزرگی داشته باشند، صرفنظر می‌شود. در این وبینار ضمن مرور مبانی تفکر سیستمی، بعضی ساختارهای متداول مشکلات‌زا و راه حل‌هایی برای آنها ارائه می‌شود.