در صد و چهارمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع تسهیل فرایند یاددهی-یادگیری در فضای مجازی با استفاده ابزارهای گوگل پرداخته شده است. دنیای یاددهی- یادگیری به شدت تحت تاثیر امکانات فضای مجازی قرار گرفته است. گوگل امکانات متنوعی برای تسهیل منابع یادگیری ایجاد نموده است. در این وبینار با برخی از ابزارهای گوگل نظیر گوگل میت، جم بورد، و گوگل دو آشنا می شویم.
بهتر است جهت استفاده بهینه از این وبینار موارد زیر را آماده کنید:
نرم افزار google meet و Jamboard را روی گوشی تان نصب کنید. goo