مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی: 149
مدرس: فائزه امین فر
معرفی وبینار: شاید اغلب افراد فکر کنند تدریس موضوعات تاریخ، جغرافیا، کیهان‌شناسی و زمین‌شناسی نمی‌تواند به صورت عملی و جذاب ارائه گردد و فراگیران صرفاً باید به این مباحث گوش کنند، بخوانند و حفظ کنند. اما در این وبینار ابزارهای دیجیتالی جهت تدریس جذاب این‌گونه دروس معرفی می‌شود.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی