مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی 150
مدرس: مهران مکرمی
معرفی وبینار: آزمون‌های معلم-ساخته می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را در مورد وضعیت تحصیلی و یادگیری دانش‌آموزان در اختیار ما قرار دهند. در این وبینار به چگونگی تحلیل آزمون‌های کلاسی به روشی ساده و کاربردی می‌پردازیم.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی