در چهل و نهمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به ساخت بازی‌های آموزشی با استفاده از Kahoot پرداخته شده است. ارزیابی یادگیرندگان در فضایی جذاب و بدون استرس یکی از ویژگی‌های اصلی نرم‌افزار کاهوت است. در این وبینار آموزشی به فرآیند استفاده از این نرم‌افزار تحت وب، در دو نسخه ویندوز و موبایل اشاره می‌شود. و به طور ویژه، به معرفی قابلیت‌های نرم‌افزار کاهوت همراه با مراحل و چگونگی ساخت آزمون، انتشار آزمون و انواع آن پرداخته شده است.