در چهل و ششمین وبینار طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به چگونگی ویرایش آسان فیلم‌های آموزشی اشاره شده است. بسترهای آنلاین Clideo و 123APPS امکاناتی از جمله درج زیرنویس، برش، چرخاندن، و افزودن موزیک را در اختیار معلمان و دانش آموزان قرار می دهند. همچنین، کاربر می تواند بخش های مشخصی از یک یا چند ویدیو را جدا نموده و به صورت یکپارچه به هم متصل کند. اساساً، ویدئوهای آموزشی یک منبع غنی برای آموزش و یادگیری هستند که مهارت ویرایش آن ها برای معلمان و دانش آموزان ضرورت دارد. از این طریق می توانند فیلم های آموزشی