در سومین کلینیک روان‌شناسی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع اضطراب امتحان در دانش‌آموزان و آموزش مجازی پرداخته شده است.