در هفتاد و هشتمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی به موضوع ارزشیابی غیرهمزمان دانش‌آموزان به سبک ویدئوهای تعاملیِ Edpuzzle پرداخته شده است. امروزه آموزش آنلاین بستر مفیدی را برای افزایش خلاقیت و تفکر انتقادی برای معلمان و دانش‌آموزان ایجاد کرده‌است. نرم‌افزار Edpuzzle از جمله ابزارهایی است که به دلیل خصوصیات چند وجهی‌اش از جمله شخصی‌سازی اطلاعات دانش‌آموزان، مکث در ارائه ویدئو و دریافت نظرات شفاهی، انتقال صدا و ارائه تصاویر، امکان آموزش مفیدتر و ارزشیابی غیرهمزمان را ایجاد می‌کند که از آن د