مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی 153
مدرس: دکتر محسن باقری
معرفی وبینار: آموزش الکترونیکی مستلزم تغییر در نوع نگاه به فرایند یاددهی-یادگیری و به‌کارگیری روش‌های تدریس و ارزشیابی متناسب با آن می‌باشد. در این وبینار درباره ارزشیابی اثربخش آموزش‌های الکترونیکی و پیش‌فرض‌های آن، مباحثی ارائه خواهدشد.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی