در صد و نوزدهمین وبینار آموزشی طرح ملی مربیگری به موضوع ارتباط بین ذهنی در فضای مجازی پرداخته شده است. ایجاد رابطۀ بین ذهنی یکی از مهمترین مولفه‌های ارتباط مؤثر است. این رابطه در بستر مجازی چه شرایطی پیدا می‌کند و چگونه می‌توان برقراری آن را تسهیل کرد؟ در این وبینار در مورد این موضوع بحث و گفتگو خواهد شد.