مجموعه وبینارهای آموزشی طرح ملی «مربیگری یادگیری الکترونیکی»
وبینار آموزشی 148
مدرس: دکتر اباصلت خراسانی
معرفی وبینار: با توجه به اینکه ارتباطات سازمانی، نقش کلیدی در عملکرد اثربخش سازمان‌ها داشته و عامل مهمی در موفقیت آن‌هاست، در این وبینار در خصوص ایجاد ارتباطات سازمانی مؤثر و کارآمد در دستگاه آموزش و پرورش که تمامی ذی‌نفعان را دربرگیرد، بحث می‌گردد.
مدیریت، نظارت و پشتیبانی: آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته یادگیری دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی