رویداد: 168، وبینار: 135.
برگزار کننده: طرح ملی مربیگری یادگیری الکترونیکی
مدرس: دکتر کامران جلیلیان.
معرفی وبینار: آموزش ریاضی در فضای مجازی دچار چالش‌هایی شده است که لازم است دبیران رویه‌هایی متناسب با شرایط و مبتنی بر بستر مجازی داشته باشند. در این وبینار ضمن بررسی موارد مذکور، سایت‌ها و ابزارهای الکترونیکی مناسب برای تدریس ریاضی دورهٔ متوسطهٔ اول معرفی می‌گردد.